Uniwersytet w Utah wybrał Rosettę do długookresowej ochrony zbiorów

8 maja 2012

Firma Ex Libris ogłosiła, że Uniwersytet w Utah (USA) wybrał system Rosetta do długoterminowej ochrony zbiorów cyfrowych gromadzonych przez uczelnię. Cenne kolekcje Uniwersytetu zawierają dziedzictwo kulturowe zachowane w gazetach, rzadkich książkach i innych dokumentach tekstowych, fotografiach, wywiadach (zawierających dźwięk i zapis tekstowy) oraz filmach. 


Oprócz dziedzictwa kulturowego, Rosetta pozwoli na ochronę publikacji i badań pracowników naukowych Uczelni. 

Rosetta pozwoli zabezpieczyć bardzo szybko rosnącą liczbę obiektów cyfrowych tworzonych przez Uniwersytet w Utah. Według przypuszczeń kolekcja w ciągu trzech lat będzie zajmowała ponad 250 terabajtów przestrzeni dyskowej.

Implementowany na całym świecie system Ex Libris Rosetta jest narzędziem, które pozwala na kompleksową ochronę zbiorów cyfrowych. Biblioteki, archiwa, muzea i inne instytucje mogą zarządzać, archiwizować i udostępniać swoje zdigitalizowane i pierwotnie cyfrowe dokumenty takie jak tekst, obraz, przekazy audiowizualne czy całe strony internetowe.