Szkolenia dla bibliotekarzy systemowych i administratorów - kolejna edycja

12 stycznia 2016

W związku z dużym zainteresowaniem, w marcu tego roku ponownie organizujemy odpłatne szkolenia dla bibliotekarzy systemowych i dla administratorów systemu Aleph. Szkolenia adresowane są do nowych pracowników bibliotek pracujących w systemie Aleph, ale także do osób pragnących odświeżyć swoje wiadomości. Tegoroczne szkolenia w głównej mierze będą powtarzały program szkoleń sprzed roku, tak więc zachęcamy do udziału w nich szczególnie osoby, które nie uczestniczyły w szkoleniach w marcu 2015. Osoby, które rok temu w szkoleniach brały udział również są mile widziane, jeśli chcą powtórzyć omawiany materiał. Po ukończeniu szkolenia uczestnikom wydane zostaną odpowiednie certyfikaty.

Terminy szkoleń : 
8-9 marca - szkolenie dla bibliotekarzy systemowych (prowadząca: pani Iwona Sikora) 
10-11 marca - szkolenie dla administratorów (prowadzący: pan Michał Marchliński) 

Szkolenia odbędą w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy przy ulicy Koszykowej 26/28 w Warszawie. Koszt uczestnictwa w każdym ze szkoleń to 1000 zł netto (1230 zł brutto) od osoby. Cena obejmuje szkolenie z przerwami kawowymi i obiadami, nie obejmuje ewentualnych noclegów, które uczestnicy muszą zorganizować sobie we własnym zakresie.
Jednocześnie z przykrością musimy poinformować, że zgodnie z interpretacją otrzymaną przez nas od Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, usługi szkoleniowe jakie prowadzimy nie mogą być opodatkowane stawką zwolnioną VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług, nawet jeśli pracodawca (biblioteka) w całości finansuje udział w nich swoich pracowników ze środków publicznych. Na wystawianych przez nas fakturach za te szkolenia zmuszeni jesteśmy stosować 23% stawkę VAT.

Ramowy plan każdego ze szkoleń: 
Dzień 1: 
10.00-13.00 szkolenie 
13.00-14.00 obiad 
14.00-17.00 szkolenie 

Dzień 2: 
9.00-13.00 szkolenie 
13.00-14.00 obiad 
14.00-16.00 szkolenie 

Pozostałe przerwy będą ustalane na bieżąco.

Rejestracja: LINK

Program szkolenia dla bibliotekarzy systemowych (8-9 marca):

I Wstęp
1.  Obowiązki i kompetencje Bibliotekarza Systemowego: 
zarządzanie procesami; 
konfiguracja;

2. Dokumentacja: 
ekrany i okna pomocy;
knowledge.exlibrisgroup.com

3. Struktura systemu Aleph500: 
baza danych w Oracle;
instalacja na serwerze;
programy dla użytkownika;

4. Typy bibliotek i rekordów:
rodzaje bibliotek; 
rodzaje rekordów;

5. System katalogów:
system plików /exlibris/aleph;
drzewo u22_1/bibnn;
typowe podkatalogi u22_1/bibnn;
polecenie dlib;
funkcje util;

II.  Pocesy

1. Rodzaje procesów: 
działające stale podczas pracy;
jednorazowe: funkcje specjalne;

2.  Procesy działające stale podczas pracy
procesy serwerów;
zarządzanie procesami
monitorowanie przebiegu – kroniki;

3. Procesy jednorazowe – funkcje wsadowe 
przebudowy/pakowanie/restarty;
funkcje raportujące;
funkcje raportujące i zmieniające dane;
funkcje typu *manage*; 
uruchamianie;
kolejka wsadowa;
monitorowanie przebiegu;

III. Konfiguracja

1.  Konfiguracja systemu – tablice ALEPH na serwerze:
zestaw tablic konfiguracyjnych;
nazwy tablic;
budowa i zawartość;
metody edycji;

2. Konfiguracja – przykłady baza ADM:
konfiguracja zamówień/rewersów;
konfiguracja;
polityka udostępniania;

3. Konfiguracja – przykłady baza BIB/KHW:
ładowanie rekordów;
skrócony rekord bibliograficzny;
konfiguracja powiązań bib-khw;
konfiguracja wyświetlania;
konfiguracja indeksowania:
bramka z39.50;

4. Konfiguracja uzupełniająca – indywidualizacja stacji roboczej: 
pliki <moduł>.ini w instalacji klienta GUI;
przykład: circ.ini;

IV. Drukowanie

1. Mechanizm drukowania;

2. Metody generowania wydruku;

3. Formularze wydruku:
ustawienia;

4. Wysyłanie wydruku z serwera na: 
Drukarz;
pliki tymczasowe xml i html; 
generowanie i formatowanie wydruku;

5.  Wysyłanie pocztą elektroniczną:
form-print-method;
plik źródłowy xml;
- forma listu e-mail;
- archiwizacja listów;
- autoryzacja i szyfrowanie;

6. Wydruki online w GUI:
circ/tab/print.ini: 

V. Inne
1. Uprawnienia 
funkcja zarządzania uprawnieniami
konfiguracja funkcji; 


Program szkolenia dla administratorów (10-11 marca):

I.  Aleph zaawansowana konfiguracja systemu
- Klucz sesji w Cookie
- Aleph - WCAG 2.0
- Blokowanie robotów
- Ograniczenie dostępu do usług Aleph-a
- Katalog Aleph w Google
- Aleph www przez https://
- Apache na porcie > 1024
- Aleph w LAN, WAN, DMZ
- Aleph 22 własne procedury
- Oracle bieżące utrzymanie bazy danych
- Aleph SSO, LDAP, PDS
- ALEPH API
- Aleph wirtualizacja
- pytania i odpowiedzi.

II.  Aleph v22 kopia bezpieczeństwa systemu 
- backup tradycyjny
- backup oparty o snapshoty LVM
- zaawansowana konfiguracja
- pytania i odpowiedzi.

III. Klient GUI
- lokalizowanie przyczyn nieprawidłowego działania klienta GUI 
- konfiguracja wydruków po stronie GUI (java saxon xml xsl)

IV. Primo "nowy OPAC" dla Aleph
- OvL, OvP, RTA, SSO
- serwer proxy HAN, SSO
- płatności online.

V. Inne
- nowa polityka dostępu do dokumentacji ExLibris