Standardy bibliograficzne 2011 (Warszawa, 14 listopada 2011) – relacja

15 listopada 2011

Zainteresowanie seminarium „Standardy Bibliograficzne 2011” zorganizowanego przez Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej okazało się tak duże, że ostatecznie przyjęło formę konferencji. I to całkiem sporej. Ze względu na liczbę zgłoszeń impreza odbywała się w dużej sali konferencyjnej, która przez większość czasu była pełna.

Wystąpienia miały w dużym stopniu charakter teoretyczny i zapowiadały zmiany, które będą wprowadzane w przyszłości, niekoniecznie bliskiej. Co ważne jednak, wskazywały zmiany i tendencje w katalogowaniu w pozostałej części Europy i w Stanach Zjednoczonych.

Bardzo cenne były informacje na temat nowej wersji przepisów katalogowania ISBD, która w wersji oryginalnej nie jest dostępna w Internecie. Okazuje się, że przepisy katalogowania szykują dla nas nową strefę opisu. Rezygnuje się też ze słowa „dokument” na rzecz „zasobu”.

Mimo przepowiadanej po raz kolejny śmierci formatu MARC 21, Instytut Bibliograficzny BN przyjął stanowisko, że do czasu, kiedy polskie biblioteki go używają, do tego czasu będzie się nim zajmować. Zgodnie z tym stwierdzeniem ogłoszono, że na przełomie lat 2011/2012 ukaże się pełne tłumaczenie formatu na język polski. To zdecydowanie dobra wiadomość dla polskich bibliotekarzy.

Na ciekawy problem związany z Polskimi Normami zwróciła uwagę Wanda Klenczon. Okazuje się, że Biblioteka Narodowa nie aktualizuje norm sprzed 1994 r., a jedynie wycofuje je kolejno, zalecając jednocześnie dalsze korzystanie z nich. W ten sposób w roku 2012 wycofane zostaną m.in. arkusze 00 i 01 Polskiej Normy PN-N-01152 (Opis bibliograficzny – Postanowienia ogólne; Opis bibliograficzny – Książka). Przyczyną tej kuriozalnej sytuacji są koszty aktualizacji Polskich Norm i polityka Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dowiedzieliśmy się też nieco o zmianach w zasadach tworzenia bibliografii załącznikowej. Norma temu poświęcona będzie również tłumaczona na język polski przez Instytut Bibliograficzny. Jeden referat poświęcono też w całości sprawom terminologii. Jarosław Pacek zaprezentował m.in. przydatne źródła oraz zaprezentował prowadzony przez siebie projekt, którym jest sownik terminologiczny o strukturze tezaurusa – Sternik.

Marcin Roszkowski przybliżył słuchaczom temat prac nad przepisami katalogowania RDA w Stanach Zjednoczonych, które mają na celu otwarcie się na użytkowników końcowych, m.in. poprzez ograniczenie stosowania skrótów, zerwanie z zasadą trzech autorów.


Wanda Klenczon zachęcała do kontaktowania się z Instytutem Bibliograficznym drogą mailową, jeżeli ktoś chciałby podzielić się swoimi przemyśleniami lub propozycjami, czym powinien się zająć Instytut Bibliograficzny. Jest też dobra wiadomość dla osób, które nie pojawiły się na konferencji –  prezentacje są dostępne na stronie Internetowej Biblioteki Narodowej, a w późniejszym czasie ukażą się pełne teksty wszystkich wystąpień.

Dominika Paleczna