System Ex Libris Rosetta w Brigham Young University

15 lutego 2012

Brigham Young University, którego biblioteka w Polsce jest znana m.in. ze swoich świetnych klipów reklamowych, wybrała system Ex Libris Rosetta jako narzędzie do długoterminowej archiwizacji. 

Po zaimplementowaniu Rosetty, oprócz cyfrowych kolekcji biblioteki, będą w niej także chronione inne zasoby uniwersytetu.

System Rosetta jest wykorzystywany przez archiwa i biblioteki  do długookresowej ochrony, zarządzania, przechowywania, udostępniania zbiorów cyfrowych (zarówno zdigitalizowanych jak i born digital). 

Tego rodzaju oprogramowanie jest coraz ważniejsze dla bibliotek na świecie, także ze względu na regulacje dotyczące pozyskiwania grantów. Amerykańska National Science Foundation wymaga, aby wszystkie projekty zawierały plan zarządzania i ochrony zasobów, do czego świetnie sprawdza się Rosetta. 

Harold B. Lee Library jest członkiem Association of Research Libraries (ARL). 

Źródło: exlibrisgroup.com