List otwarty do społeczności bibliotekarzy

21 maja 2013

Jak część z Państwa pewnie wie, Orbis Cascade Alliance (konsorcjum bibliotek akademickich z USA) drugiego maja wysłało listy otwarte do firm Ex Libris i EBSCO z prośbą o odniesienie się do dostępności treści EBSCO w multiwyszukiwarce Primo. List oraz odpowiedzi można znaleźć pod tym adresem: http://www.orbiscascade.org/index/ebsco-and-ex-libris

Poniżej prezentujemy odpowiedź Prezesa firmy Ex Libris w tej sprawie:

“Jako Prezes i Dyrektor Generalny Ex Libris wierzę, że problemy, o których wspomina Orbis Cascade Alliance są bardzo ważne do osiągnięcia sukcesu przez biblioteki oferujące swoim użytkownikom multiwyszukiwarki. Są to sprawy, o których ostatnio mogliśmy też przeczytać we wstępie do czasopisma Library Journal z 14 kwietnia  W prostych słowach można powiedzieć, że istnieje konflikt interesów, kiedy dostawcy treści chcą kontrolować, jakie multiwyszukiwarki mogą wybrać biblioteki.

W liście do Konsorcjum, EBSCO zawarło kilka stwierdzeń:

  • Treści z EBSCOhost powinny być przeszukiwalne wyłącznie przez API

  • Jedyne dostępne API to sprzedawany oddzielnie produkt EDS (będący multiwyszukiwarką).

  • API jest metodą lepszą od rozwiązań bazujących na centralnym indeksie

  • EBSCO nie ma praw, aby pozwolić na przeszukiwanie treści multiwyszukiwarkom opartym na centralnym indeksie (jak Primo)

Byliśmy bardzo zaskoczeni tymi twierdzeniami i przygotowaliśmy analizę obalającą te i inne argumenty punkt po punkcie  Wierzymy, że ten dokument pokazuje wszystkie nieścisłości, które pozwalają EBSCO zboczyć od odpowiedzi na prawdziwy problem -- dostępność baz tej firmy w multiwyszukiwarkach wybranych przez biblioteki.

Pomimo braku naszej zgody z wieloma wypowiedziami EBSCO, chciałbym jednoznacznie zapewnić: treści subskrybowane przez biblioteki są przeszukiwalne przez Primo w najszerszy możliwy sposób. Setki dostawców treści zgadza się na to i ułatwia nam uwidocznienie ich zasobów w naszej multiwyszukiwarce. Nie prosimy EBSCO ani żadnego innego dostawcy o treści, do których nie mają praw. Po prostu, reprezentując naszych wspólnych klientów, prosimy EBSCO o udostępnienie treści, do których ma prawa bez wymagania, aby biblioteka zakupiła EDS.

Kończąć, zapraszamy EBSCO do spotkania na corocznej konferencji American Library Association, aby porozmawiać na ten temat i dojść do wspólnego porozumienia. Będziemy także chcieli rozszerzyć to zaproszenie na reprezentantów Orbis Cascade Alliance, którzy mogliby dołączyć do spotkania i pomóc osiągnąć kompromis, który odpowie na ich potrzeby.

Wreszcie, pragnę złożyć podziękowania konsorcjum Orbis Cascade Alliance i innych bibliotekom, które ciężko pracują, aby reprezentować i chronić interesy wszystkich bibliotek w tej ważnej sprawie. Wspieramy Was i cały czas wierzymy, że razem możemy zmienić nastawienie EBSCO, tak aby zarządzone przez nie bazy były dostępne dla każdego ich klienta przez wybraną przez niego multiwyszukiwarkę.

Matti Shem-Tov

Prezes i Dyrektor Generalny Ex Libris"