Jeszcze więcej treści zindeksowanych w Primo Central Index!

1 sierpnia 2012

Kolejni wydawcy i agregatorzy udostępnią swoje treści firmie Ex Libris, aby ta mogła je zaindeksować w Primo Central Index - globalnym indeksie e-zasobów. 


Więcej globalnym i regionalnych kolekcji cyfrowych w indeksie sprawi, że będą one bardziej dostępne dla naukowców z całego świata. W tej chwili indeks zawiera już setki milionów rekordów. 

Wśród ostatnio dodanych dostawców znalazły się takie firmy i instytucje jak na przykład:

 • American Geosciences Institute (GeoRef database)
 • ARTstor Digital Library
 • Encyclopaedia Britannica
 • Berkeley Electronic Press (Digital Commons)
 • World Bank
 • British Standards Institution
 • Key Note
 • MA Healthcare
 • Mintel Group
 • Nature Publish Group (Linked Data Platform)
 • New England Journal of Medicine
Oprócz tego rozszerzony został zakres umów z:
 • Cambridge University Press 
 • Brepols Publishers
 • Oxford University Press
 • Sage
 • Springer
 • Wiley-Blackwell
Dzięki umowom będzie np. możliwe kierowanie użytkowników bezpośrednio z wyszukiwarki Primo do haseł serwisu Encyclopaedia Britannica czy statystyk w Banku Światwoym, co nie tylko zwiększy ich użycie, ale znacznie ułatwi korzystanie z nich użytkownikom bibliotek korzystających systemu firmy Ex Libris.


źródło: exlibrisgroup.com