Lubelska Biblioteka Wirtualna wybrała Primo

14 maja 2014

Realizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych, Lubelska Biblioteka Wirtualna ma za zadanie zunifikować dostęp i promować kulturowe, historyczne i literackie zbiory regionu.


Warszawa, 14 maja 2014.  ALEPH Polska Sp. z o.o., wyłączny dystrybutor rozwiązań firmy Ex Libris Ltd. w Polsce z radością ogłasza, że dla realizacji wyszukiwarki zbiorów partnerów projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna wybrano rozwiązania Primo® oraz SFX®, łączące w sobie funkcjonalność wyszukiwania i dostępu zbiorów różnych typów.

Lubelska Biblioteka Wirtualna to projekt konsorcyjny, którego liderem jest Miasto Lublin. Projekt obejmuje siedem instytucji, które w ramach swoich działań bibliotecznych i kulturalnych tworzą kolekcje zbiorów cyfrowych:

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna  im. H. Łopacińskiego

  • Miejska  Biblioteka  Publiczna  im. H. Łopacińskiego

  • Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego

  • Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Jednym z celów projektu jest uruchomienie platformy łączącej wyszukiwanie i dostęp do zbiorów cyfrowych bibliotek i instytucji kultury oraz poprawiającej widoczność zbiorów drukowanych w bibliotekach regionu.

System Primo firmy Ex Libris stworzy jeden punkt dostępu do zbiorów cyfrowych, elektronicznych oraz informacji o zbiorach fizycznych dostępnych w instytucjach partnerskich. Poza katalogiem centralnym każda z instytucji zyska indywidualny portal, dedykowany dla swoich użytkowników. W ramach wdrożenia systemy Primo i SFX zostaną zintegrowane z używanymi u parterów systemami bibliotecznymi i systemami do zarządzania zbiorami cyfrowymi.

“Cieszymy się, że użytkownicy zyskają możliwość łatwego dostępu do zasobów dzięki wdrożeniu nowoczesnego rozwiązania technologicznego Primo firmy Ex Libris" powiedział Artur Ściborek, Kierownik Projektu LBW. "Wierzę, że doświadczenie i kompetencje zespołu profesjonalistów z Aleph Polska i Ex Libris gwarantują sukces oraz osiągnięcie celu w założonym terminie i o zakładanej jakości."

Maciej Dziubecki, Prezes Zarządu ALEPH Polska Sp. z o.o., skomentował: “Wdrożenie Primo i SFX w ramach projektu Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej to znakomita okazja na udostępnienie ciekawych zbiorów kulturalnych związanych z regionem w jedynym systemie. Primo jest profesjonalną wyszukiwarką zbiorów naukowych dla studentów i naukowców, jednocześnie jej prosty i intuicyjny interfejs sprawia, że jest znakomitym narzędziem dla każdego użytkownika. Poprzez Primo instytucje partnerskie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej udostępnią szerokiej publiczności wiele cennych dokumentów, co pozwoli na promocję regionu.”

Ullrich Jüngling, reprezentuający Ex Libris w Europie środkowej i wschodniej, dodał: "Jest nam niezmiernie miło powitać grono instytucji partnerskich Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej w stale powiększającej się międzynarodowej społeczności użytkowników systemów Ex Libris. Cieszymy się na współpracę z tym prestiżowym konsorcjum i z radością przyjmujemy wszystkie informacje o rosnącym zainteresowaniu wdrożeniami Primo w Polsce, gdzie niedawno swój start miało kilka innych wdrożeń w bibliotekach akademickich."


O Lubelskiej Bibliotece Wirtualnej

Projekt Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej zakłada jak najszerszą współpracę bibliotek i instytucji kultury Lublina oraz regionu w tworzeniu zasobów cyfrowych, a także mechanizmów łatwego i powszechnego do nich dostępu. Przedmiotem projektu jest utworzenie internetowej platformy łączącej zasoby cyfrowe będące w posiadaniu bibliotek i instytucji kultury Lubelszczyzny oraz umożliwienie szybkiego i powszechnego do nich dostępu. Równie istotnym celem projektu jest zabezpieczenie cennych dokumentów regionu i piśmienniczych zabytków kultury oraz promocja regionu i uczestników projektu.

http://lbw.lublin.eu/

O ALEPH Polska

Firma założona w marca 2001 roku jest wyłącznym dystrybutorem produktów firmy Ex Libris w Polsce i działa jako biuro serwisowe dla ponad 90 polskich instytucji, użytkujących systemy Ex Libris w swojej codziennej pracy. Założyciele firmy mają doświadczenie we współpracy z Ex Libris od pierwszych wdrożeń zintegrowanego system bibliotecznego Aleph w Polsce w 1992 roku.

Oddany zespół ludzi i jego zaangażowanie procentują zaufaniem, jakim firma cieszy się w środowisku związanym z bibliotekami w Polsce.

O  Ex Libris

Ex Libris jest wiodącym dostawcą rozwiązań do automatyzacji bibliotek akademickich, narodowych i badawczych. Oferując wszechstronny wachlarz produktów dla kompleksowej obsługi materiałów elektronicznych, cyfrowych i drukowanych, Ex Libris oferuje sprawne i przyjazne dla użytkownika produkty, które zaspokajają aktualne potrzeby bibliotek. Jednocześnie firma gwarantuje ciągły rozwój produktów, by sprostać zmieniającym się potrzebom rynku. Ex Libris obsługuje imponującą bazę klientów, na którą składają się tysiące instytucji w ponad 90 krajach na sześciu kontynentach.

Ex Libris jest oddany idei tworzenia twórczych rozwiązań w bliskiej współpracy z klientami, dzięki czemu jest w stanie zapewnić bibliotekom poprawę wydajności i efektywności, a jednocześnie znacznie poprawić doświadczenia użytkownika. Poprzez lepsze mechanizmy wyszukiwania i dostępu do informacji biblioteki umacniają swoją pozycję "mostu do wiedzy".Więcej informacji o grupie Ex Libris można uzyskać na stronie internetowej, oraz w serwisach Facebook, YouTube, LinkedIn i Twitter.