Ogólnopolska konferencja naukowa "Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników. Edycja II" - Opole, 16-17.11.2011 r. - relacja

23 listopada 2011

W ramach obchodów Jubileuszu 60-lecia Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego zorganizowała ogólnopolską konferencję naukową "Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników. Edycja II". 


Podczas dwóch dni konferencji usłyszeliśmy wiele interesujących prezentacji. Moją  szczególną uwagę (a po wywołanej dyskusji, wynika, że nie tylko moją) zwróciła prezentacja prof. Tadeusza Piotrowskiego z Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu “Przyszłość bibliotek akademickich. Spojrzenie osobiste.” Profesor zwrócił uwagę na kłopotliwość prowadzenia wyszukiwań w różnych katalogach bibliotecznych, stwierdzając, że z punktu widzenia użytkownika byłoby dobrze, gdyby biblioteki prezentowały katalogi jednolite co do wyglądu i sposobu zadawania zapytań. Zwrócił też uwagę na brak katalogów centralnych, zbytnie rozdrobnienie punktów wyszukiwawczych i niepotrzebne regionalizowanie bibliotek cyfrowych. Oczekiwania użytkownika, zdaniem profesora, idą w kierunku wyszukiwań a la Google, tzn. szybko, łatwo, w jednym miejscu. 

Profesor dość mocno krytykował mentalność polskich naukowców, którzy nie publikują swoich artykułów w czasopismach czy repozytoriach dostępnych w Internecie. Jednocześnie zwrócił uwagę na ograniczenia wynikające z polityki wydawców, ale wskazywał na możliwości obejścia tych problemów poprzez udostępnianie preprintów... czego polscy naukowcy niestety nie robią. 

Wypowiedź prof. Piotrowskiego mogła być dla niektórych kontrowersyjna, ale muszę przyznać, że ja byłem zachwycony i chciałbym więcej takich słyszeć na bibliotecznych konferencjach. 

W wygłoszonej przeze mnie prezentacji odniosłem się kilkakrotnie do powyższych punktów, wskazując na rozwiązanie Primo firmy Ex Libris, działające w blisko tysiącu bibliotek na świecie. Biblioteki, które wdrożyły to rozwiązanie oferują swoim czytelnikom możliwość wyszukiwania w jednym miejscu zarówno zbiorów biblioteki jak i udostępnianych przez nią zasobów elektronicznych, zarówno z baz komercyjnych jak i repozytoriów Open Access. Przedstawiłem też system rekomendacji artykułów naukowych bX

Obchody Jubileuszu 60-lecia Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego wzbudziły we mnie osobistą refleksję. Słuchając przemówień władz Uczelni i życzeń składanych przez dyrektorów innych bibliotek w Opolu (Politechniki, Biblioteki Pedagogicznej, Wojewódzkiej i Miejskiej) oraz w czasie rozmów podczas uroczystej kolacji można się zachwycić tak dobrze zgranym lokalnym środowiskiem, które wspólnie chce pracować na rzecz swoich, częstokroć wspólnych, użytkowników.

Maciej Dziubecki