Konferencja „Absolwent bibliotekoznawstwa na rynku pracy. Możliwości, potrzeby, perspektywy” (Łódź, 7 listopada 2011) – relacja

9 listopada 2011

Fakt, że katedra kształcąca bibliotekarzy i specjalistów informacji zastanawia się nad perspektywami zawodowymi swoich absolwentów, może tylko cieszyć. Łódzka konferencja, mimo że akademicka, nastawiona była na związek praktyki zawodowej z potrzebami kształcenia studentów – przyszłych absolwentów, próbujących znaleźć swoje miejsce na rynku pracy.

Wypowiadali się przedstawiciele różnych instytucji zatrudniających osoby po studiach bibliotekoznawczych, przedstawiając wymagania, które powinien spełniać kandydat. Dla bibliotekarza w niewielkiej gminie najważniejsze będzie zaangażowanie (o czym mówiła Magdalena Przybysz-Stawska), zupełnie inne cechy będą kluczowe dla kandydatów na bibliotekarzy akademickich. Mimo to nieco zaskakujące były wyniki badań Iwony Sójkowskiej i Filipa Podgórskiego. Okazuje się, że dla większych bibliotek znaczenie ma przede wszystkim wykształcenie bibliotekoznawcze pracownika, natomiast niemal zupełnie nie liczy się zaangażowanie w środowisku (np. obecność na konferencjach).

Swoje oczekiwania przedstawili również przedstawiciele firm komercyjnych. Wiesław Juszczak z Firmy Księgarskiej podkreślił istotę ogólnej wiedzy humanistycznej. Przy okazji wspomniał, że aktualnie poszukuje pracownika. Dobrze się złożyło, że na sali byli obecni studenci. :) Zupełnie innymi kwalifikacjami powinni się odznaczać potencjalni pracownicy firmy Aleph Polska. Maciej Dziubecki zwrócił uwagę na konieczność wiedzy na temat nowych technologii, rynku systemów bibliotecznych, czy podstawowej znajomości chociażby SQL-a, XML-a.

Przez całą konferencję przewijał się wątek wynagrodzeń. Od ciekawej strony spojrzała na nie Paulina Milewska, która opowiedziała nam, w jaki sposób bibliotekarze dorabiają do pensji. Wśród ich zajęć wykonywanych po godzinach znalazło się nawet rękodzieło.

Cieszymy się, że pracownicy naukowi dostrzegają potrzebę dyskusji na temat relacji kształcenia studentów z praktyką zawodową. Głównym wnioskiem płynącym ze spotkania jest obserwacja, że absolwenci bibliotekoznawstwa nie mają problemów ze znalezieniem pracy – i to jest bardzo pozytywne spostrzeżenie.    


Dominika Paleczna