możliwości programu SFX

Zaawansowane statystyki użycia zasobów

System SFX oferuje wiele predefiniowanych raportów, które mogą dotyczyć wszystkich naszych zasobów lub pojedynczych kolekcji. Zestawienia można wykonywać doraźnie, jednorazowo, ale istnieje również możliwość takiej konfiguracji, aby otrzymywać je e-mailem w równych odstępach czasu (np. codziennie lub co tydzień).

Raporty można dostosowywać do potrzeb biblioteki, co czyni to narzędzie elastycznym.

Dzięki predefiniowanym raportom możemy np. zoptymalizować wydatki biblioteki na elektroniczne bazy danych. Wśród dostępnych raportów statystycznych można wyróżnić m.in. najczęściej wykorzystywane bazy lub czasopisma.

Ciekawą możliwością jest wygenerowanie listy zasobów poszukiwanych przez użytkowników, do których pełnego tekstu biblioteka nie posiada dostępu. Jest to gotowa baza tytułów, których zakup powinien zostać rozpatrzony w pierwszej kolejności. Raport wskazujący niewykorzystywane czasopisma z pełnymi tekstami pozwala natomiast podjąć decyzję o rezygnacji z subskrypcji części zasobów.