możliwości programu SFX

Pytania i odpowiedzi

Czy korzystając z SFX-a mogę zrezygnować z osobnego subskrybowania listy A-Z?

Tak, SFX posiada funkcjonalności listy A-Z. Oznacza to, że kupowanie tej usługi osobno nie jest potrzebne.

System SFX poza listą e-czasopism umożliwia również udostępnienie użytkownikom przeszukiwalnego indeksu e-booków znajdujących się w bazach, do których czytelnicy mają dostęp (eBook Search).

 

Jakie statystyki dotyczące wykorzystania e-zasobów są dostępne w SFX-ie?

System SFX oferuje wiele predefiniowanych raportów, które mogą dotyczyć wszystkich naszych zasobów lub pojedynczych kolekcji. Zestawienia można wykonywać doraźnie, jednorazowo, ale istnieje również możliwość takiej konfiguracji, aby otrzymywać je e-mailem w równych odstępach czasu (np. codziennie lub co tydzień).

Dodatkowo dzięki usłudze UStat (usage statistics service) możliwe jest zbieranie od dostawców treści danych w formacie COUNTER (Counting Online Usage of NeTworked Electronic Resources). Dane statystyczne można przetwarzać manualnie lub z wykorzystaniem protokołu SUSHI (Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative).

 

Czy mogę dostosować wygląd okien SFX-a widocznych dla użytkowników (SFX Menu, lista A-Z)?

Tak, elementy SFX-a, które są wyświetlone użytkownikom, można modyfikować i dostosowywać zgodnie z identyfikacją wizualną instytucji. Bibliotekarze mogą dodać logo biblioteki, wybrać inne niż domyśle przyciski lub wgrać własne grafiki. To bibliotekarz również decyduje, która część komunikatu o dostępie do  pełnego tekstu, abstraktu itd. ma być hiperłączem.

 

Czy system SFX jest dostępny w wersji mobilnej?

Część SFX-a dostępna dla użytkowników jest dostępna w specjalnie zaprojektowanej i przygotowanej wersji mobilnej, do korzystania przez przeglądarkę internetową.

 

Czy istnieje możliwość automatycznej aktywacji zasobów Open Access?

Tak, wszystkie zasoby w Open Access można aktywować automatycznie. Jeżeli biblioteka nie chce jednak udostępniać wszystkiego, co jest dostępne, może też aktywować pojedyncze bazy (w całości), bez konieczności posiadania plików z listą zasobów do importu.

 

Czy jeżeli czasopismo znajduje się w kilku bazach, bibliotekarze mogą decydować, która z nich powinna zostać wykorzystana?

Biblioteka może w prosty sposób ustalać algorytmy decydujące o kolejności baz na liście, która ukaże się użytkownikowi w SFX Menu (oknie pośrednim między Primo a bazą docelową). Można ustalić, które bazy powinny wyświetlać się w pierwszej kolejności, a które zawsze na końcu. W ten sposób biblioteka decyduje o kolejności, ale to do użytkownika należy ostateczna decyzja, z oferty którego dostawcy chce skorzystać.

Dodatkowo opcja „Direct Linking” pozwala na skierowanie użytkownika bezpośrednio do pierwszej bazy z listy, bez wyświetlania mu okna pośredniego. Wówczas użytkownik nie ma już wpływu na wybór bazy, ale dociera do celu (np. pełnego tekstu) jedno kliknięcie wcześniej.