możliwości programu SFX

Najbardziej wszechstronna Baza Wiedzy

Baza Wiedzy SFX służy jako centralne repozytorium danych dla wszystkich funkcji i usług SFX. Informacje z Bazy Wiedzy są kluczowe w szybkim i dokładnym doprowadzeniu użytkowników do materiałów, których potrzebują. Pomagają też w zarządzaniu kolekcjami biblioteki.

Baza Wiedzy SFX zawiera:

  • informacje o czasopismach naukowych, e-bookach, materiałach konferencyjnych i innych dokumentach naukowych zawierające szczegółowe metadane
  • informacje o płatnych i bezpłatnych bazach i kolekcjach wraz z zasięgiem materiałów dla konkretnych czasopism (jak rok, tom i numer)
  • konfiguracje dla oprogramowania do pobierania cytowań, linków do OPAC-ów, linków do formularzy dostępu do dokumentów, lokalnych usług i materiałów naukowych

Zespół SFX KnowledgeBase

Baza Wiedzy zawiera informacje o tysiącach kolekcji i ponad milionie obiektów – e-czasopism, e-booków i innych, w tym tysiącach darmowych, dostępnych w modelu Open Acccess. Przy współpracy z wydawcami i agregatorami jest stale powiększana i aktualizowana przez dedykowany zespół firmy Ex Libris. Metadane są też przez niego weryfikowane i wzbogacane przy pomocy takich źródeł jak baza CONSER czy ISSN.org.