możliwości programu Primo

Dostęp do wielu baz z poziomu jednego okienka

Primo pozwala na przeszukiwanie katalogu bibliotecznego, repozytorium, bibliotek cyfrowych oraz subskrybowanych baz danych i czasopism, dzięki czemu użytkownik nie musi już przeszukiwać wielu źródeł jedno po drugim. Oczywiście takie rozwiązanie nie oznacza, że nie można zawęzić wyników wyszukiwania do jednego lub wielu wybranych źródel. Po przeprowadzeniu wyszukiwania możliwe jest skorzystanie z filtrowania nazywanego też czasem zawężaniem fasetowym. 

Możliwe jest umieszczenie na stronie biblioteki jednego okienka wyszukiwawczego, które będzie przekierowywało wyszukiwania do systemu Primo.