możliwości programu Primo

 System Ex Libris Primo dostępny jest w trzech modelach biznesowych:

Primo Local

 • Instalacja lokalna - tradycyjny model w jakim sprzedaje się oprogramowanie, znany np. z zakupu systemu bibliotecznego.
 • Opłata licencyjna za zakup systemu, a następnie wnoszona co roku opłata serwisowa. 
 • System instalowany jest na serwerach zakupionych w tym celu przez bibliotekę. Mając serwer u siebie biblioteka musi administrować serwerem, dbać o kopie bezpieczeństwa, etc. 
 • Jednocześnie mając dostęp do panelu administratora, bibliotekarz systemowy może w każdej chwili zmieniać wygląd i inne konfiguracje.

Primo Direct

 • Oprogramowanie jako usługa, działające w chmurze, czyli na serwerach firmy Ex Libris w Amsterdamie. 
 • Nie ma początkowej opłaty licencyjnej, tylko opłata roczna / abonamentowa za usługę. Zawierana jest umowa czasowa na świadczenie usługi. 
 • Biblioteka ma dostęp do panelu administratora, więc bibliotekarz systemowy może sam dokonywać zmian w konfiguracji, w tym sensie jest to bliskie wdrożeniu lokalnemu, bo ma się bezpośredni dostęp do konfiguracji i decyzji o sposobie działania systemu.
 • Poza środowiskiem produkcyjnym udostępnione jest środowisko testowe do sprawdzania zmian w konfiguracji

Primo Total Care

 • Oprogramowanie jako usługa, działające w chmurze, czyli na serwerach firmy Ex Libris w Amsterdamie. 
 • Nie ma początkowej opłaty licencyjnej, tylko opłata roczna / abonamentowa za usługę. Zawierana jest umowa czasowa na świadczenie usługi. 
 • System jest konfigurowany zgodnie z ustaleniami i nie ma bezpośredniego dostępu do panelu administratora. Biblioteka nie może zatem sama bezpośrednio zmieniać parametrów systemu. Może prosić o zmianę, co jednak może być przedmiotem dodatkowej opłaty. 
 • W tej opcji roczna kwota za usługę jest niższa niż w opcji Direct.