możliwości programu Primo

Integracja z istniejącym OPAC-em

Zasoby biblioteki są nie tylko przeszukiwalne, ale także istniejący OPAC może zostać całkowicie zastąpiony przez wyszukiwarkę, ponieważ z poziomu Primo możliwe jest zamawianie zbiorów, przeglądanie zamówionych i wypożyczanych książek, zaległych kar czy korzystanie z innych funkcji OPAC-a.

Wszystkko to jest dostępne dla bibliotek korzystających z systemu Aleph, a także trwają prace nad przystosowaniem systemu Prolib. W przypadku korzystania z innych systemów bibliotecznych nie wszystkie te funkcje są dostępne.