możliwości programu Primo

Primo Central Index - megaindeks zasobów elektronicznych

Primo® firmy Ex Libris, który jest systemem typu ‘discovery and delivery’, w połączeniu z rozległym indeksem materiałów naukowych Primo Central Index, pozwala użytkownikom przeszukiwać kompletne zasoby biblioteki — zarówno kolekcje fizyczne jak i zbiory elektroniczne — poprzez jeden punkt dostępu i otrzymać jedną, wspólną listę wyników, posortowaną zgodnie z rankingiem relewancji.

Serwis Primo Central Index jest utrzymywany przez Ex Libris w modelu Cloud Computingu i obejmuje setki milionów materiałów ze zbiorów elektronicznych o globalnym i regionalnym zasięgu, takich jak artykuły z czasopism czy książki elektroniczne. Materiały te uzyskuje się od wydawców i agregatorów informacji oraz z repozytoriów open-access. Primo Central Index oferuje największy i najbardziej różnorodny wybór aktualnie dostępnych materiałów naukowych najwyższej jakości. Serwis ten świadczy bibliotekom firma Ex Libris, która od lat współpracuje ze wszystkimi dostawcami informacji, z ogromną korzyścią dla ich klientów.

Włączając Primo Central Index w proces wyszukiwania i uzyskiwania dostępu do zasobów oferowany przez system Primo ‘discovery and delivery’, biblioteka może w prosty sposób rozszerzyć zasięg wyszukiwań i wspomóc swoich użytkowników w dotarciu do informacji których potrzebują.

Dostosuj narzędzie do swoich potrzeb

Primo Central przynosi korzyści Twojej bibliotece dając jej dostęp do indeksu zawierającego zagregowane dane. Jednocześnie masz pełny wpływ na to w jaki sposób i w jakim interfejsie dane są dostępne użytkownikom. Ty definiujesz zakres materiałów dostępnych użytkownikom i określasz jak wyświetlane są wyniki. Nie musisz się przejmować kwestiami technicznymi utrzymania serwisu czy zasilania go nowymi danymi – Ex Libris zajmuje się tym za Ciebie.