Primo

Dzisiejsi użytkownicy bibliotek, poszukujący zasobów naukowych mają więcej możliwości niż kiedykolwiek wcześniej.


By móc ponownie przejąć pozycję lidera w standardzie wyszukiwania informacji, biblioteki muszą spełniać rosnące wymagania użytkowników odnośnie szybkości, wygody użytkowania i relewancji wyników. System Primo® firmy Ex Libris ujawnia potencjał biblioteki poprzez dostarczenie użytkownikom uniwersalnego narzędzia, pozwalającego na znalezienie i uzyskanie dostępu do pełnego spektrum materiałów bibliotecznych, drukowanych, elektronicznych i cyfrowych, niezależnie od ich formatu i lokalizacji.