możliwości programu Alma

Open Platform

Istnieje możliwość integracji Almy z różnymi systemami zewnętrznymi, np. systemami do zarządzania dziekanatem czy też całą uczelnią. Dodatkowo biblioteka może stworzyć dowolne oprogramowanie odpowiadające na jej specyficzne potrzeby i zintegrować je z Almą dzięki interfejsom programistycznym API.