możliwości programu Aleph

Zarządzanie zbiorami cyfrowymi

Moduł zasobów cyfrowych ADAM umożliwia bibliotekom zarządzanie zbiorami cyfrowymi i ich metadanymi bezpośrednio w środowisku systemu ALEPH. Przy użyciu standardowego modułu katalogowania Alepha bibliotekarze mogą załadować do systemu różnorodne zbiory cyfrowe, tworząc dla nich opisy bibliograficzne i dodając metadane techniczne (prawa dostępu)

Czytelnicy otrzymują w pełni zintegrowany zasób biblioteczny, składający się z zasobów elektronicznych, jak i tradycyjnych materiałów drukowanych. Wielkim ułatwieniem może być na przykład uzupełnienie rekordu bibliograficznego obrazem zeskanowanego spisu treści danej publikacji. Dzięki rozbudowanemu katalogowi OPAC ALEPH 500 użytkownicy mogą wykonywać wyszukiwanie pełnotekstowe w zbiorach tekstowych oraz wygodnie pobierać zbiory cyfrowe.

Obsługa zbiorów cyfrowych

 • Zbiory elektroniczne mogą być wprowadzane do systemu pojedynczo lub zbiorowo w trybie wsadowym. 
 • Materiały elektroniczne mogą być przechowywane w systemie plików serwera Alepha lub jako linki do dokumentów znajdujących się na zdalnych maszynach.
 • Dokumenty tekstowe są indeksowane automatycznie.

Tworzenie metadanych i administrowanie nimi

 • Istniejące zbiory mogą zostać automatycznie zaimportowane do modułu ADAM
 • Określone metadane techniczne mogą być generowane automatycznie
 • zbiory cyfrowe są wyświetlane podczas procesu katalogowania w celu ułatwienia identyfikacji

Kontrolowanie dostepu do obiektów elektronicznych

 • Dostęp do obiektów elektronicznych może być udzielany na podstawie takich kryteriów jak:
  • adresy IP
  • przypisanie do okreslonych wykładów
  • identyfikatora użytkownika (na przykład numeru legitymacji studenckiej)

Ułatwienie dotarcia do zasobów (OPAC)

 • Materiały drukowane i zbiory cyfrowe są wyszukiwane łącznie
 • Wyszukiwanie obejmuje metadane opisu oraz techniczne
 • Może być wykonywane wyszukiwanie pełnotekstowe
 • Miniaturki obrazów wyświetlane na liście wyników ułatwiają odnalezienie pożądanych materiałów

Tworzenie informacji administracyjnych

 • Mogą być tworzone raporty statystyczne, na przykład dotyczące popularności poszczególnych materiałów