możliwości programu Aleph

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Moduł wypożyczeń międzybibliotecznych ALEPH 500 pozwala bibliotekom zarządzać zapytaniami pośrednimi i bezpośrednimi, składanymi zarówno przez czytelników, jak i bibliotekarzy. Moduł jest zgodny z normą ISO 10160/10161 i profilem IPIG, dzięki czemu może komunikować się bezpośrednio z innymi systemami poprzez protokoły TCP/IP i SMTP.

W celu zapewnienia efektywności przepływu zadań, moduł ten został zaprojektowany tak, by zapytania składane poprzez OPAC mogły być widoczne na liście czynności wykonywanych przez czytelnika. W momencie otrzymania obiektu przez bibliotekę, tworzone jest wypożyczenie w module udostępniania. Jeśli obiekt biblioteczny jest oddawany do biblioteki, bibliotekarze otrzymują powiadomienie. Wszystkie transakcje gotówkowe związane z wypożyczeniami międzybibliotecznymi są automatycznie rejestrowane na koncie czytelnika.

Funkcje wypożyczeń międzybibliotecznych ALEPH 500 są w pełni zintegrowane z innymi programami Ex Libris. Czytelnicy składający zapytanie przy ich użyciu są rozpoznawani (przez Usługi Kartoteki Czytelników) jako czytelnicy dokonujący wypożyczenia międzybibliotecznego.