możliwości programu Aleph

Współdzielenie zasobów

ALEPH 500 oferuje wiele metod współdzielenia zasobów, zaprojektowanych po to, by ułatwić różnorodne modele współpracy pomiędzy bibliotekami. Systemy biblioteczne wielu bibliotek mogą korzystać z jednego katalogu, w ramach którego każda z bibliotek zachowuje całkowitą samodzielność w administracji i jednocześnie wszystkie czerpią korzyści ze współdzielenia informacji o czytelnikach.

Scentralizowana rejestracja czytelników i analogiczna obsługa czytelników w całym systemie pozwalają bibliotekom współpracującym wypożyczać materiały czytelnikom zarejestrowanym w innych stowarzyszonych bibliotekach. Oddzielne systemy ALEPH, współdzielące katalog centralny posiadają jednakowy dostęp do danych czytelników poprzez komponent bezpośredniego wypożyczania w ramach konsorcjum. Poza tym są dostępne standardowe wypożyczenia międzybiblioteczne, zgodnie ze standardami ISO i IPIG. Biblioteka może wybrać najbardziej efektywny sposób dostarczania materiałów czytelnikom, bazujący na najwygodniejszym i najtańszym sposobie uzyskania.