możliwości programu Aleph

Udostępnianie

Szybki i precyzyjny moduł udostępniania pozwala bibliotekarzom na obsługę wszystkich funkcji pojedynczym kliknięciem myszy lub odpowiednim skrótem klawiaturowym. Podczas określania maksymalnego czasu wypożyczenia uwzględniane są takie parametry jak: status czytelnika w bibliotece, kalendarz, lokalizacja i typ dokumentu. W momencie wypożyczenia system sprawdza blokady nałożone na konto użytkownika i  jegor ezerwacje, zapewniając prawidłowy sposób udostępniania materiałów.

Zintegrowany moduł kasowy wyświetla kary i inne transakcje zdefiniowane w bibliotece oraz umożliwia ich szybką realizację. Płatności mogą być wnoszone w całości, częściowo lub anulowane przez uprawnionych bibliotekarzy. Szczegółowe zapisy w dzienniku pozwalają na dokładne śledzenie wszelkich transakcji gotówkowych. Obsługa kar i opłat może być zintegrowana z zewnętrznymi systemami księgowymi.

ALEPH 500 umożliwia zarządzanie krótkoterminowymi wypożyczeniami. W zależności od regulaminu biblioteki, czytelnicy mogą dokonywać rezerwacji na określony przez siebie dzień.

Udostępnianie w czytelni to zaawansowana funkcja udostępniania, która umożliwia śledzenie materiałów udostępnianych czytelnikom do czytelni. Ten komponent może służyć do zarządzania transferem materiałów z magazynu do czytelni oraz wewnątrz czytelni. Udostępnianie offline, zapewnia wsparcie dla ciągłej pracy biblioteki w czasie, gdy nie działa połączenie z serwerem, na przykład z powodu awarii. Wypożyczenia i zwroty materiałów mogą być zapisywane i przechowywane na stacjach roboczych, a nstępnie przesyłane na serwer w momencie przywrócenia połączenia.

Dzięki obsłudze SIP-2 system może komunikować się z urządzeniami zgodnymi z tym standardem, pozwalającymi na samodzielne wypożyczanie i oddawanie książek przez czytelników przy użyciu takich technologii jak kody kreskowe, RFID. Funkcje samodzielnej obsługi, w tym sprawdzanie statusu czytelnika i jego uprawnień, a także stanu materiałów są realizowane automatycznie, bez ingerencji bibliotekarzy.

Rozbudowane statystyki i raporty z modułu udostępniania są częścią standardowej instalacji ALEPH 500 i zawierają statystyki wypożyczeń, przedłużeń, zapytań i statystyki dotyczące obiegu pracy. Dodatkowo do systemu Aleph dołączony jest program Aleph Raporty, który pozwala na stworzenie dowolnych raportów na podstawie danych gromadzonych w bazach systemu bibliotecznego.

Cechy charakterystyczne:

  • Wsparcie zamówień fotokopii

  • Tworzenie w pełni indywidualizowanych powiadomień

  • Łatwe tworzenie rekordów czytelników z dowolnych formatów (dzięki mechanizmom importu)

  • Obsługa szerokiego spektrum wyrafinowanych metod przetwarzania danych