możliwości programu Aleph

Rezerwacja zbiorów

Opcja rezerwacji pozwala czytelnikom na rezerwowanie materiałów bibliotecznych na dany okres samodzielnie (przez OPAC) lub z pomocą bibliotekarzy (przez GUI). Decyzje dotyczące rezerwacji są podejmowane w oparciu o statusy czytelnika i dokumentu. Daty rozpoczęcia i zakończenia terminu rezerwacji mogą być kształtowane w miarę swobodnie, by zaspokoić oczekiwania czytelników.

Możliwość powiązania kursów uniwersyteckich z rezerwacjami zapewnia wygodny dostęp do tradycyjnych i elektronicznych materiałów przeznaczonych dla uczestników konkretnych zajęć. System pozwala również na zarządzanie rezerwami materiałów dostępnych tylko dla uczestników zajęć oraz tworzenie i modyfikowanie list lektur. Lista lektur może być przeglądana przez czytelników poprzez OPAC.

System Aleph umożliwia także zastosowanie elastycznych zasad związanych z czasem, na jaki można wypożyczyć dokument. Istnieje możliwość takiej konfiguracji systemu, aby w przypadku, kiedy zostanie dokonana rezerwacja na wypożyczony dokument, przyspieszona została data zwrotu dokumentu (np. użytkownik zostanie poinformowany, że powinien zwrócić dokument najpóźniej tydzień po dokonaniu rezerwacji przez innego użytkownika). Pozwala to zwiększyć wykorzystanie zbiorów – zwłaszcza tych najczęściej wykorzystywanych, przede wszystkim w okresach większej aktywności czytelników (w przypadku bibliotek akademickich podczas sesji).