możliwości programu Aleph

OPAC

Wygodny w użyciu i posiadający zaawansowane opcje katalog dostępny przez przeglądarkę internetową służy jako katalog online dla użytkowników biblioteki. Interfejs WWW może być szybko i łatwy sposób dostosowany do potrzeb biblioteki i do jej identyfikacji wizualnej. 

OPAC zapewnia dostęp do danych biblioteki w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca przy pomocy przeglądarki internetowej. Czytelnicy mogą dzięki niemu szukać materiałów zgromadzonych lokalnie lub w innych bibliotekach, zamówić dokumenty czy sprawdzający stan swojego konta.

Możliwe jest wykorzystanie tzw. pojedynczego logowania (SSO - Single Sign On) – jest to metoda uwierzytelnienia działająca pomiędzy wieloma systemami informatycznymi. Pozwala na swobodne nawigowanie wśród różnych aplikacji Ex Libris bez konieczności wielokrotnego podawania loginu i hasła.

Zaawansowany i łatwy w użyciu katalog


Potężne i proste narzędzia wyszukiwawcze udostępniają czytelnikom szeroki wybór opcji wyszukiwawczych (zarówno podstawowe jak i zaawansowane) oraz narzędzia do przeglądania danych i indeksy. Każda biblioteka może korzystać ze standardowych indeksów lub zdefiniować własne.

Bazy logiczne oferują czytelnikom możliwość wybrania szczególnego segmentu katalogu, na przykład katalog czasopism, katalog materiałów audio-video czy też katalog pojedynczej filii biblioteki. Każdej z baz można przyporządkować inny interfejs użytkownika, charakterystyczny dla danej biblioteki czy filii.

Zewnętrzne katalogi i bazy danych mogą być przeszukiwane przy użyciu bramki Z39.50. Interoperacyjność z innymi produktami Ex Libris i systemami działającymi w kampusie jest osiągana poprzez obsługę standardów NCIP, OpenURL i usługi sieciowe (web services). Czytelnicy mogą zgłaszać zapotrzebowanie na wypożyczenia międzybiblioteczne.

Dzięki zastosowaniu systemu linkującego SFX, stworzonego przez Ex Libris czytelnicy mogą łączyć się z dynamicznie tworzonymi, definiowanymi przez bibliotekę usługami, w tym bazami bibliograficznymi, zasobami internetowymi, lokalnymi repozytoriami informacji, pełnotekstowymi bazami czasopism elektronicznych.

Oparty na Unicode ALEPH 500 zapewnia wielojęzyczną i wieloalfabetową obsługę. Użytkownicy mogą obsługiwać system w dowolnym języku dostępnym w ich bibliotece. Ponadto mogą zmieniać język interfejsu w dowolnym momencie.

Rozbudowana funkcjonalność selektywnej dystrybucji informacji oferuje czytelnikom możliwość samodzielnego rejestrowania się na usługi SDI. E-mailowe powiadomienia SDI zawierają bezpośrednie linki do rekordów w katalogu bibliotecznym.

W pełni zintegrowane z systemem narzędzie o nazwie "Moja e-półka" pozwala czytelnikom organizować i zarządzać zbiorem opisów bibliograficznych z OPAC-u Alepha. "Moja e-półka" przechowuje i zapisuje opisy dokumentów również z zewnętrznych baz danych.

Całościowy zestaw funkcji wspierających czytelników umożliwia im łatwe wykonywanie wielu zadań:

  • Przeglądanie aktualnych wypożyczeń i przedłużanie okresu wypożyczania zgodnie z polityką udostępniania w danej bibliotece

  • Zamawianie materiałów przy użyciu takich funkcji jak rezerwacje, dostarczanie dokumentów i wypożyczenia międzybiblioteczne

  • Definiowanie domyślnego języka interfejsu i formatu rekordów

  • Przeglądanie historycznych danych dotyczących wypożyczeń