możliwości programu Aleph

Wsparcie konsorcjów

Cluster ALEPH jest unikalnym, wciąż rozwijanym zestawem produktów Ex Libris, zaprojektowanym w celu jak najlepszego zapewnienia złożonej funkcjonalności i realizowania usług wymaganych w zarządzaniu konsorcjami i bibliotekami rozproszonymi terytorialnie.

Powołując konsorcja, biblioteki rozszerzają zasięg swoich usług na zdalnych użytkowników, rozbudowując jednocześnie portfolio dostępnych materiałów i wspierając działania takie jak edukacja na odległość.

Dzięki wykorzystaniu Clustera ALEPH biblioteki mogą współdzielić dane bibliograficzne, dane czytelników oraz uzupełniać się świadczonymi usługami, jednocześnie zachowując autonomię na poziomie niezbędnym do samodzielnej pracy.

Nowa ulepszona konfiguracja Clustera ALEPH  ma zastosowanie zarówno w jednolitych organizacjach, używających Alepha jako podstawowego zintegrowanego systemu bibliotecznego, jak i w heterogenicznych konsorcjach, stosujących system biblioteczny Aleph równocześnie z innymi systemami zarządzania biblioteką.

Spośród zalet rozwiązania można wymienić:

  • Poprawienie jakości obsługi użytkowników oraz bibliotekarzy. Wybór zasobów, z których mogą korzystać użytkownicy jest szerszy i bardziej dostępny. Bogatszy zasób przydatny bibliotekarzom do katalogowania i usług bibliograficznych redukuje koszty i ilość pracy, która musi być wykonana do osiągnięcia celów.
  • Wsparcie wielu modeli konsorcjów. Elastyczność systemu pozwala na dostosowanie Alepha do potrzeb różnych konsorcjów i bibliotek wchodzących w ich skład.
  • Obsługa różnych poziomów udostępniania pozostawia członkom konsorcjum niezależność, jakiej wymagają. Każde konsorcjum może dostosować Cluster ALEPH do swoich specyficznych potrzeb - od współdzielenia sprzętu komputerowego do jednoczesnego wykorzystywania tych samych pakietów danych bibliotecznych (danych bibliograficznych, kartotek czytelników, kartotek haseł wzorcowych, słowników haseł przedmiotowych).
  • Optymalizacja kosztów inwestycji w infrastrukturę informatyczną. Biblioteki mogę współdzielić sprzęt częściowo lub kompleksowo, dostosowując własne systemy do potrzeb użytkowników. Alternatywnym rozwiązaniem jest instalowanie systemów na odrębnych serwerach członków konsorcjum, dzięki czemu zapewniona zostaje wysoka wydajność, odpowiednia dla poszczególnych bibliotek. Cluster ALEPH w obydwu tych przypadkach obsługuje całe konsorcjum w zakresie udostępniania, wspólnego gromadzenia i opracowania, a także wypożyczeń międzybibliotecznych.
  • Możliwość częściowej implementacji pozwala na dostosowani systemu do wyjątkowych potrzeb konsorcjum. Cluster ALEPH może zostać zainstalowany w formie "parasola" skupiającego sieć bibliotek lub autonomiczne biblioteki. Może jednakże stanowić podstawowe narzędzie grupy autonomicznych bibliotek, tworzących wspólną centralną bibliotekę.
  • Profesjonalne wsparcie ze strony personelu Ex Libris. Producent zapewnia konsultacje w siedzibie bibliotek, jak również analizę potrzeb i wdrożenie rozwiązań dopasowanych "na miarę".