możliwości programu Aleph

Katalogowanie

Moduł katalogowania ALEPH 500 integruje funkcje katalogowe z pozostałymi aspektami systemu. Wszystkie dane są przechowywane przy użyciu kodowania Unicode. Zgodność ze standardami katalogowania już dziś zapewnia możliwości wdrażania nowych standardów, takich jak FRBR czy RDA. Bibliotekarze mogą swobodnie definiować lokalne pola oraz odpowiednią walidację i indeksowanie. Definiowanie lokalnych pól pozwala każdej bibliotece na katalogowanie wszystkich typów materiałów bibliotecznych w jeden bazie danych.

Elastyczny moduł katalogowania udostępnia szeroki wybór standardowych szablonów do katalogowania i pozwala na stosowanie szablonów zdefiniowanych przez bibliotekę. Korzystając ze standardowych skrótów klawiaturowych, minimalizuje się liczbę kliknięć. Walidacja rekordów odbywa się w oparciu o warunki zdefiniowane w bibliotece podczas zapisywania rekordów do bazy. Wyniki walidacji są zapisywane w dziennikach i udostępniane do wglądu administratorom.

Indeksowanie odbywa się w czasie rzeczywistym, dzięki czemu jego rezultaty są widoczne niemal od razu. Nowe rekordy są dostępne w OPAC-u natychmiast. Dane i gotowe rekordy mogą być importowane od dostawców, serwerów bibliograficznych (BN, OCLC, RLIN i innych) za pośrednictwem odrębnych programów, interfejsu ALEPH lub przez protokół Z39.50.

Bieżące utrzymanie bazy danych ułatwiają bibliotekarzom możliwości sprawdzania kartotek wzorcowych, przeszukiwanie katalogu, importowania rekordów z zewnętrznych baz danych, edycja wielu rekordów jednocześnie, używanie standardowego mechanizmu kopiuj-wklej oraz indeksowanie dowolnych spośród pól w rekordach bibliograficznych. Kartoteki wzorcowe zapewniają zachowanie wysokiej jakości bazy danych.

Cechy charakterystyczne:

  • Walidacja danych na poziomie rekordów, pól i podpól

  • Wsparcie dla globalnych zmian pól, podpól lub słów, obejmujących całą bazę danych

  • Raportowanie rekordów zawierających błędy

  • Automatyczne tworzenie i utrzymywanie połączeń rekordów kartotek wzorcowych i rekordów bibliograficznych

  • Tworzenie raportów wspomagających integrację rekordów kartotek wzorcowych i rekordów bibliograficznych

  • Wsadowe ładowanie rekordów, wykorzystujące zaawansowane kryteria dopasowania i scalania

  • Możliwość przeszukiwania lokalnych i zdalnych kartotek wzorcowych z modułu katalogowego