możliwości programu Aleph

Moduł Zarządzania Zasobami Cyfrowymi ADAM

 

ADAM (ALEPH Digital Management Module) wzbogaca usługi biblioteczne, umożliwiając zarządzanie i następnie odkrywanie i dostarczanie zasobów cyfrowych w różnych formach: zasobów czytanych, filmów, grafiki, dźwięków oraz metadanych z nimi związanych, zawartych w środowisku ALEPH 500. Korzystając z modułu katalogowania bibliotekarze mogą z łatwością przyłączać pełen zakres obiektów cyfrowych do rekordów MARC, tworzyć powiązane dane bibliograficzne i dodawać metadane techniczne.

Importowanie metadanych i / lub obiektów oraz łączenie ich z istniejącymi w systemie rekordami bibliograficznymi może odbywać się automatycznie lub w trybie ręcznym. Podczas tworzenia lub uaktualniania rekordów katalogujący mogą odwoływać się do istniejących rekordów, podglądając je on-line.

Każdy obiekt cyfrowy w ADAM jest połączony z rekordem bibliograficznym. Jeden rekord bibliograficzny może mieć przypisany jeden lub więcej obiektów cyfrowych lub tradycyjnych. Podejście to jest bardzo wygodne, gdy biblioteka stosuje jeden rekord do identyfikacji wielu części obiektu, na przykład zeszytu czasopisma i towarzyszących mu zeskanowanych stron ze spisem treści.

Kolejną wyjątkową cechą modułu ADAM jest możliwość definiowania praw dostępu do obiektu. Przykładowo: dostęp do danego dokumentu mogą uzyskać tylko ci czytelnicy, którzy połączyli się z bazą z komputera o określonym numerze IP (na przykład z wnętrza sieci uniwersyteckiej). Uwagi o ochronie praw autorskich mogą zostać użyte do kontrolowania dostępu do materiałów. Czytelnicy pragnący zapoznać się z dokumentami o chronionych prawach autorskich mogą zostać zobligowani do zaakceptowania określonych warunków przed przystąpieniem do przeglądania.

Biblioteki lub oddziały bibliotek, które nie są zainteresowane współdzieleniem swoich materiałów mogą utworzyć wydzielone katalogi, w których materiały biblioteczne pozostaną ukryte. ADAM zarządza prawami dostępu do tworzenia, edytowania i usuwania obiektów i związanych z nimi metadanych. Bibliotekarzom mogą być przyznawane i odbierane uprawnienia do operacji takich jak: ładowanie, przenoszenie, kasowanie obiektów, jak również uruchamianie procesów wsadowych.

Czytelnicy mogą przeglądać metadane, wykonywać wyszukiwanie pełnotekstowe, wyszukiwać i przeglądać zbiory cyfrowe poprzez OPAC. Ustawienia zarządzania obiektami umożliwiają zdefiniowanie, czy dany obiekt może być przeglądany swobodnie, wymaga zaakceptowania warunków korzystania lub jest dostępny tylko dla ograniczonej grupy użytkowników lub adresów IP.